over Next Level occasions

banner1     banner2

Website logo 300 x 65 72dpi

NEXT LEVEL occasions is ons keurmerk voor gebruikte auto's van hoge kwaliteit, met zekerheid en extra services. U kunt het NEXT LEVEL occasions pakket afsluiten bij de aankoop van een geselecteerde occasion.
 
Het NEXT LEVEL occasions pakket bestaat uit:
 
6 maanden garantie
Wij staan achter de kwaliteit van ons aanbod NEXT LEVEL occasions. Vooraf maken wij al een selectie uit de beste occasions en tijdens het rijklaar maken van de auto controleren we streng en volledig. Wij bieden daarom een complete garantie van 6 maanden zonder kilometerbeperking.
 
12 maanden wegenhulpservice met Europa dekking
U kunt op ons vertrouwen zelfs als er toch onverwacht pech is met de auto. Met onze uitstekende Road Assistance krijgt u 24 uur per dag en 7 dagen per week hulp en ondersteuning bij panne.
 
Streng gecontroleerd op betrouwbaarheid en veiligheid
Onze goed opgeleide technici beschikken over moderne diagnose-apparatuur en controleren uw NEXT LEVEL occasion streng en grondig op betrouwbaarheid en bovenal veiligheid. De technici hanteren o.a. onze 105 punten check waarbij de auto rondom bekeken en getest wordt. Indien nodig worden ook preventief onderdelen vervangen.
 
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksvoorschrift en schema
Allereerst bekijken we de onderhoudshistorie, niet alleen in de boekjes van de auto, maar ook fysiek onder de motorkap. In combinatie met de onderhoudshistorie krijgt de auto het onderhoud passend in het schema van de fabrikant en uitgevoerd volgens fabrieksvoorschrift, hierbij worden uitsluitend kwaliteitsonderdelen gebruikt.
 
APK for life
De NEXT LEVEL occasion is bij levering voorzien van een nieuwe APK en u ontvangt een APK for life pas. Met deze pas is een toekomstige APK kosteloos i.c.m. een onderhoudsbeurt bij uw NEXT LEVEL occasions dealer (exclusief wettelijke afmeldkosten).
 
Afleverpakket incl. halve tank brandstof

Uw NEXT LEVEL occasion is voorzien van een afleverpakket bestaande uit: een nette mattenset, Lifehammer, 4 veiligheidsvesten, EHBO kit, gevarendriehoek, schadehulpset en een halve tank brandstof.

 
Poetsbeurt en volledige reiniging
Schoon en fris van start.
 
RDW tellerrapport (NAP)
Wij controleren van iedere auto de kilometerstand bij de RDW (Nationale Auto Pas). Het RDW tellerrapport geeft u inzicht in de verreden kilometers.
 
Gratis vervangend vervoer
Tijdens onderhoud en reparatie bieden wij u gratis vervangend vervoer aan, ook als dit langer dan een dag duurt.
 
Kwaliteitscertificaat NEXT LEVEL occasions
Om ons aanbod extra kracht bij te zetten ontvangt u bij levering het NEXT LEVEL occasions kwaliteitscertificaat. De verantwoordelijke techneut en verkoopadviseur ondertekenen na de laatste controle dat de auto voldoet aan de NEXT LEVEL occasions norm.
 
Mogelijkheid tot verlengde garantie
Wenst u nog meer zekerheid, dan is er optioneel nog een aanvullende garantie mogelijk, informeer bij de verkoper naar de mogelijkheden.
 
Financieringsmogelijkheden naar wens aan te passen
Wij kunnen u interessante vormen van gespreide betaling aanbieden, uiteraard voldoen deze stuk voor stuk aan de strenge eisen voor veilig lenen. Onze gecertificeerde verkoopadviseurs vertellen u hier graag meer over.
 
Uitstekende autoverzekering
Alles onder 1 dak, vooral erg gemakkelijk voor u. Zo voorzien wij onder andere in de afhandeling van schade en het verzorgen van vervangend vervoer. Door scherpe afspraken met verzekeraars is dit voor u ook nog eens erg voordelig.
 
Garantiedekking NEXT LEVEL occasions
NEXT LEVEL occasions garantie is geldig binnen de periode of tot de kilometerstand, wat het eerst wordt bereikt, die op de koopovereenkomst vermeld staat. Wanneer er tijdens deze periode een storing of mankement ontstaat aan de auto zorgt de verkopende NEXT LEVEL occasions dealer voor reparatie of vervanging van de defecte onderdelen.

Dit houdt in dat uw occasion na aankoop kosteloos wordt hersteld als er zich gebreken voordoen die op het moment van de koop niet zichtbaar waren.
De garantie dekt zowel de kosten van de onderdelen, materiaal, arbeidsloon en ook voor vervangend vervoer tijdens de reparatie, zonder eigen risico.
Dat geldt voor gebreken die al bestonden op het moment dat u de auto kocht, plus gebreken die tijdens de garantieperiode door normaal gebruik zijn ontstaan. Er is sprake van een gebrek als de norm die de fabrikant of de wetgever stelt, wordt overschreden.
 
Bepalingen
  1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na na datum tenaamstelling deel 1b (registratiedatum). De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.
  2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.
  3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.
  4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door de auto of onderdelen daarvan onoordeelkundig behandeld of overbelast zijn (bijv. bij deelname aan sportwedstrijden (race en/of cross e.d.) of gebruik als lesauto).
  5. Niet onder de garantie vallen de kosten van onderdelen en arbeidsloon gemaakt bij het uitvoeren van voorgeschreven of noodzakelijk onderhoud. Schade, defecten, of corrosie als gevolg van: verkeerd gebruik, ongevallen, diefstal, brandstichting of opzettelijke schade. Industriële neerslag, vervuiling door zuren of basen, steenslag, voorwerpen, chemische neerslag, boomvocht, dierlijke/vogeluitwerpselen, zouten, hagel, stormwinden, blikseminslag of overige milieu-invloeden. Nalatigheid om de auto zo snel mogelijk te laten repareren/herstellen nadat een defect is opgetreden. Het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud zoals beschreven in het service/instructieboekje van de auto. Niet door de verkopende NEXT LEVEL occasions dealer uitgevoerde reparaties of wijzigingen. Het gebruik van verkeerde of vervuilde brandstoffen, vloeistoffen of smeermiddelen. Normale slijtage van bekleding, lak of andere cosmetische onderdelen. Incidentele of gevolgschade, zoals het verlies van gebruik van de auto, ongemak of commercieel verlies. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.). 
  6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot verkopers bedrijf te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. De kosten van elders uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.
  7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.
  8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.
  9. Bemiddeling. Een koper die klachten heeft over de uitvoering van een garantie dient zich eerst tot de verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling, postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, telnr. 030-659 53 95. BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.
 
Wat moet u doen
Gebruik, onderhoud en verzorg uw auto altijd volgens de richtlijnen in het instructie/service/garantieboekje of volgens voorschrift van de NEXT LEVEL occasions dealer. Biedt uw auto tijdens normale werkuren aan voor het doen uitvoeren van door garantie gedekte reparaties. Bewaar alle bescheiden die betrekking hebben op de auto en het onderhoud.

 

Auto Binnenmaas tel. 0186-603188 e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.|Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Auto Ridderkerk tel. 0180-417699 e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.